Search:
swaminarayan.nu


Swaminarayan Shubh Sanskar Sanstha - Satsang Shibir 2011

Date Photos
25 Nov 2011 Friday

NewShibir Day 1 - Mahapuja, Shakotsav, Mehdi and Kirtan Antakshari

Opening Ceremony

Mahapuja

Shakotsav

Mehdi and Kirtan Antakshari

26 Nov 2011 Saturday

NewShibir Day 2 - Laxmi Vivah, Ghanshyam Pragtyotsav & Rasotsav

Laxmi Vivah

Ghanshyam Pragtyotsav & Rasotsav

27 Nov 2011 Sunday

NewShibir Day 3 - Abhishek & Annakut Utsav

Abhishek & Annakut Utsav